Digitale leerarrangementen over groene onderwerpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat vrij beschikbaar is. Mocht u materiaal aantreffen dat met auteursrechten beschermd is stuurt u ons een mailtje. We zullen het materiaal dan direct verwijderen of de auteursrechten regelen.

Groen onderwijs

Bodem van nederland Bodemstructuur Bemesting:voeding voor de plant Gewasbescherming Licentie 1
Bodemsoorten Bodemstructuur Bemesting Licentie 1
Teelt van snijmais Graslandgebruik Etiket lezen praktijkopdrachten voedergewassen
Maisteelt Grasland gebruik Etiket lezen Praktijk
onkruiden herkennen grassen herkennen eiwitrijke gewassen vollegrondsgroenten
Onkruiden herkennen Grassen herkennen Teelt van gewassen Vollegronds-groenten

 

Collecties in wikiwijs:

Meer leerarrangementen zijn te vinden in de volgende collecties in wikiwijs.

 

Biologie niveau 4

 

Biologie voor het MBO

Biologie is ingedeeld in 5 blokken. Elk blok staat op zichzelf. Elk blok wordt afgesloten met een eindtoets. Je kunt pas deelnemen aan de eindtoets als het ingeleverde werk is goedgekeurd.